• Sanacija vozišča Medlog-Petrovče-Žalec

  Sanacija vozišča Medlog-Petrovče-Žalec

  Izvaja se rekonstrukcija voznih pasov v križišču Petrovče. Zaradi dotrajanega vozišča se delno izvede sanacija z rezkanjem v globini 12 cm, delno pa z rezkanjem v globini 4 cm. Po pobrizgu z bitumensko emulzijo se globinske sanacije asfaltira z AC 32 base B50/70 A2 v debelini 8 cm in AC 11 surf B50/70 A2 v debelini 4 cm. Kjer se porezka samo 4 cm, se preplasti z AC 11 surf B50/70 A2 v debelini 4 cm.

  S tem ukrepom bomo pripomogli k izboljšani varnosti vseh udeležencev v prometu.

  Ime projekta: Sanacija vozišča Medlog-Petrovče-Žalec
  Opis del: Rekonstrukcija obstoječih površin
  Investitor: Direkcija RS za infrastrukturo
  Izvajalec/Soizvajalec: VOC Celje d.d.
  Zaključek del: 30.09.2016