• Rekonstrukcija križišča v središču Nazarij

    Rekonstrukcija križišča v središču Nazarij

    Na odseku Nazarje – Gornji Grad, na cesti 23 – 697/5514, na smo v središču kraja Nazarje obnovili križišče. Dela so potekala slabo leto dni, od julija 2016 do junija 2017. Investitor del je bil DRSI, projekt je sofinancirala občina Nazarje.