• Svetina – Celjska koča

    Svetina – Celjska koča

    3. julija 2018 so slavnostno odprli novo asfaltirano cesto Svetina – Celjska koča, ki povezuje priljubljeni turistični točki in sosednji občini, Mestno občino Celje in Občino Laško. Odprtja ceste, ki jo je blagoslovil celjski opat Marjan Jezernik, so se udeležili predstavniki obeh občin in predstavniki celjskega podjetja VOC Celje d.o.o.

    Cesto smo začeli urejati šele 15. maja letos, junija pa je že bila del tretje etape kolesarske dirke po Sloveniji.

    Ponosni smo, da smo bili zaradi odlično in hitro opravljenega dela deležni številnih pohval, da smo s svojim znanjem in trdim delom pomembno prisostvovali k vrhunsko izvedeni kolesarski dirki po Sloveniji na tem odseku. Zelo smo ponosni tudi, da smo z novo cesto postavili še dodatno logistično infrastrukturo za turistični razvoj Celjske koče, ki je eden izmed zelenih biserov Celja, Svetine, kjer je grob svetovne popotnice Alme Karlin, ostalih destinacij in zaledij proti Laškemu in Šentjurju.