• Preplastitev poškodovanega vozišča

    Preplastitev poškodovanega vozišča

    Na treh odsekih Gornji Dolič - Stranice smo izvajali preplastitev poškodovanega vozišča.