Vodstvo podjetja

Vodstvo je sestavljeno iz enočlanske uprave in tričlanskega nadzornega sveta.

Matej Štingl
Direktor družbe

 
VOC Celje d.o.o. - 2020