Vodstvo podjetja

Vodstvo je sestavljeno iz enočlanske uprave, ki jo predstavlja direktor družbe.

Matej Štingl
Direktor družbe

 
VOC Celje d.o.o. - 2022