Vodstvo podjetja

Vodstvo je sestavljeno iz enočlanske uprave in tričlanskega nadzornega sveta.

Roman Moškotevc
Direktor družbe

Eden uspešnejših podjetnikov na celjskem svoje bogate vodstvene izkušnje, izhajajoče iz let rasti in razvoja družinskega podjetja, danes prenaša kot direktor v podjetje VOC. Podjetje Ahac, ki je v njegovi lasti, je v 20 letih zraslo v enega največjih veletrgovskih poslovnih sistemov v Sloveniji, ki ima tudi lastne prehrambene proizvodne zmogljivosti.